TRANSPARÈNCIA

Des d’Independents Per Fornells obrim a disposició de tots els ciutadans l’apartat Transparència al nostre web. En aquest apartat hi podreu trobar diferents activitats del grup municipal i informes econòmics sobre els ingressos i despeses que té la nostre candidatura i els seus regidors. Independents Per Fornells ens posicionem a favor de la transparència total del nostre ajuntament i dels seus càrrecs polítics, ja que creiem que és la nostre obligació. Tal com diu un dels punts del nostre codi ètic: Independents Per Fornells es dotarà de mecanismes per garantir la màxima transparència en la seva gestió interna, i anualment donarà compte públicament del seu balanç econòmic i d’activitat.