IDEARI

Ideari d’Independents Per Fornells

Les persones sotasignants apostem per la creació d’una candidatura municipalista i ciutadana a Fornells de la Selva que aglutini persones i organitzacions diverses per liderar un projecte de canvi en clau social, democràtica, popular i republicana.

 

Independents per Fornells aposta per…

1 … una política municipalista com a una eina transformadora, social i col·lectiva, a llarg termini basada en un model de gestió assembleari i participatiu de forma transversal. Habilitant canals de consulta i participació oberts a la ciutadania, les entitats del poble i als moviments socials tals com assemblees obertes, pressupostos participatius, consultes populars, etc.

2 … garantir la màxima transparència publicant anualment el balanç econòmic de l’assemblea i dels seus càrrecs electes.

3 … unes polítiques d’igualtat de gènere fomentades dins dels marcs de l’antiracisme, antifeixisme i feminisme, entenent que aquestes vetllen pels drets socials i polítics de les dones, col·lectius LGTBI, persones migrades i excloses, per la gent gran, els infants i els joves i per les persones amb capacitats i diversitats funcionals diverses.

4 … unes polítiques transformadores en clau ecologista per aconseguir un poble més sostenible, amb major biodiversitat i bel·ligerant contra el malbaratament de recursos i la destrucció del nostre territori.

5 … una educació pública, democràtica, de qualitat, coeducadora, laica, inclusiva, universal i en català.

6 … un model de poble on es vetlli per la salut i el benestar de la ciutadania, posant èmfasis als col·lectius més vulnerables com serien la gent gran i els infants. Així com, promoure l’esport per a mantenir i millorar la salut i el consum alimentari equilibrat i responsable.

7 … fomentar la cultura a tots els nivells del municipi, teixint una xarxa d’activitats que satisfaci al veïns i veïnes, i que a la vegada faci de Fornells un poble culturalment actiu.

8 … fomentar l’economia social, solidària i cooperativa a petita escala, donant prioritat al comerços i empreses del municipi per tal de crear un mercat de treball estable. Tanmateix s’ha de contemplar el turisme com un fet enriquidor en molts aspectes per a totes les persones del municipi.

9 … des del municipalisme treballar per la República Catalana com a eina per superar el règim del 78. Una República per millorar les condicions de vida de la gent, i on es respectin els drets civils i polítics de tothom.

En conseqüència, fem una crida a totes aquelles persones i entitats que comparteixin la necessitat d’articular un projecte municipalista transformador basat en aquests principis, a implicar-se en la creació d’aquest projecte a les eleccions de maig del 2019.