RESUMIM EL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2020

El passat dia 1 de juliol de 2020 es va aprovar el pressupost municipal 2020 de l’Ajuntament de Fornells de la Selva. Es van aprovar per 7 vots a favor (JxF) i 4 abstencions (ERC i IFP).


El pressupost total d’aquest any és de 2.711.546,70€. El romanent de tresoreria per despeses generals un cop finalitzat l’exercici 2019 és de 4.182.353,75€


Per tal de que tothom el conegui, fer-lo una mica mes entenedor i comprarar algunes partides amb les dels últims 10 anys, us fem aquest petit resum.

El nostre sentit de vot va ser d’abstenció per dues raons principals. En primer lloc, creiem que aquest ple s’hauria d’haver celebrat a principis d’any, com a la majoria dels consistoris, i s’han acabat aprovant massa tard, malgrat els impediments evidents que va provocar la crisi de la COVID-19.


En segon lloc, considerem que en al pressupost d’enguany hi ha partides insuficients en diversos àmbits i que es podrien millorar. Per altra banda, celebrem que altres partides importants s’incrementin lleugerament.


Per últim, considerem inacceptable que no hi hagi cap partida destinada a pressupostos participatius i emplacem al govern municipal que ho tingui en compte de cares als exercicis vinents.

ANALITZEM ALGUNES PARTIDES

En general veiem que en aquestes partides analitzades les xifres baixen o es mantenen lleugerament respecte a les de l’exercici anterior de 2019, menys en el cas de la partida d’Infraestructures.


En l’exercici anterior el pressupost es va modificar en 1.176.358,63€, passant dels 2.687.365,10€
pressupostats als 3.863.723,73€ executats.


Lamentem el descens en Cultura, Educació i Medi ambient. Per a nosaltres, són partides cabdals per afrontar els temps actuals.


Per altra banda, no entenem perquè és manté la partida de Transport Públic, tenint en compte que el passat gener es va aprovar definitavment la moció d’augment de la freqüència de la línia L10 de bus entre Fornells i Girona i se’ns va dir que ja s’estava treballant entre els agents implicats.


En Foment i Ocupació ens sembla extremadament baix considerant la crisi socioeconòmica que
vindrà en els mesos següents i que pot deixar a molta gent sense feina i amb greus situacions de
vulnerabilitat.


Si voleu saber-ne més sobre el pressupost municipal d’aquest 2020 estem plenament disposats a
que ens feu arribar totes les preguntes o qüestions que considereu oportunes al nostre correu o les xarxes socials. Seguim!

RESUMIM EL PRESSUPOST MUNICIPAL DEL 2020