MOCIONS QUE PRESENTAREM AL PRÒXIM PLE MUNICIPAL DEL DIJOUS 30 DE JULIOL

El pròxim dijous 30 de juliol a les 20h se celebrarà el ple a l’Ajuntament de Fornells de la Selva. Des d’Independents per Fornells hem apostat i apostarem sempre per un poble més transparent, sostenible i participatiu. És per això que hem presentat quatre mocions:

  1. MOCIÓ PER LA IMPLAMANTACIÓ DE MESURES CONSEQÜENTS AL PROTOCOL ECOLOGISTA
  2. MOCIÓ PER A LA JUSTA JUSTIFICACIÓ DEL PREU DE L’AIGUA EN ALTA
  3. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL DE FORNELLS DE LA SELVA
  4. MOCIÓ SOBRE LA NETEJA DE LLERES DELS RIUS PER PART DE L’ACA

MOCIÓ PER L’IMPULS D’UN TANATORI PÚBIC IMOCIÓ PER LA IMPLAMANTACIÓ DE MESURES CONSEQÜENTS AL PROTOCOL ECOLOGISTA COMARCAL AL NORD DE LA CIUTAT DE GIRONA

Després d’haver presentat una primera moció sobre el protocol ecologista el passat mes de novembre, que va ser aprovada per unanimitat i que s’ha penjat a tots els espais municipals del poble, presentem la segona part on s’hi reflecteix el concepte de les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar. Com que no volem que aquest protocol només es quedi amb una declaració d’intencions, proposem diferents accions que pensem que poden ser positives pel nostre poble: Instal·lar minideixalleries permanents per a la gestió dels residus especials, subministrar compostadors casolans per tal de poder dipositar-hi les substàncies orgàniques, organitzar un concurs per a l’elaboració del disseny d’una bossa de compra reutilitzable i finalment, comprar una vaixella completa de material no-plàstic per tal de cedir a tots els esdeveniments organitzats dins el nostre municipi.

MOCIÓ PER A LA JUSTA JUSTIFICACIÓ DEL PREU DE L’AIGUA EN ALTA

Després de conèixer irregularitats en el preu en alta de l’aigua a diferents municipis de les rodalies de Girona i concretament en el nostre poble, presentem aquesta moció per a demanar a AGISSA la presentació dels costos justificatius que suporten els preus de venda en alta que s’apliquen en els diferents municipis i al Consorci de la Costa Brava així com una revisió d’aquests preus. També sol·licitem a l’ACA iniciï el procediment necessari per a l’aprovació de les corresponents tarifes.

MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL DE FORNELLS DE LA SELVA

La pandèmia provocada per la COVID-19 i el confinament decretat per l’estat d’emergència està comportant una autèntica crisi social i econòmica a milers de persones. Davant d’aqueta situació, Independents per Fornells demana la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària perquè creiem imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics. Derogant l’article 135 de la Constitució Espanyola i com a conseqüència la LRSAL, aconseguirem mobilitzar el romanent de tresoreria dels ajuntaments per a destinar-lo a mesures socials-actualment el romanent municipal només es pot destinar a inversió o liquidar deute- i superar la retallada competencial que va significar aquesta llei.

MOCIÓ SOBRE LA NETEJA DE LLERES DELS RIUS PER PART DE L’ACA

Després del temporal Glòria, el gener passat, l’Agència Catalana de l’Aigua està portant a terme actuacions d’eliminació i destrucció dels boscos de ribers i dels ecosistemes fluvials a molts rius i rieres del nostre país, entre les quals hi ha l’Onyar i la riera del Bugantó que transcorre pel nostre municipi. Per això demanem a l’ACA que revaluï la manera de dur a terme les actuacions previstes i que porti a terme els treballs necessaris per restaurar els potencials espais naturals afectats a més d’exigir al Departament de Medi Ambient i a l’ACA que consideri els rius, rieres i la resta de cursos fluvials espais naturals d’alt interès ecològic i que faci una supervisió prèviament i durant l’execució dels treballs per tal de garantir la minimització dels impactes ambientals. 

A més d’aquests mocions, presentem 4 mocions consensuades amb ERC i Junts per Fornells sobre les presumptes irregularitats comeses per la monarquia, la denúncia de l’espionatge polític, el suport a les energies renovable i en contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7.