MOCIONS QUE PRESENTAREM AL PRÒXIM PLE MUNICIPAL DEL DILLUNS 22 DE JUNY

El pròxim dilluns 22 de juny a les 14h se celebrarà el ple a l’Ajuntament de Fornells de la Selva. Des d’Independents per Fornells hem apostat i apostarem sempre per un poble més transparent, sostenible i participatiu. És per això que hem presentat tres mocions:

  1. MOCIÓ PER L’IMPULS D’UN TANATORI PÚBIC I COMARCAL AL NORD DE LA CIUTAT DE GIRONA
  2. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL POST-COVID
  3. MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL I LA LLEI D’ESTABILTIAT PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA NOVA CIRISI SOCIAL I ECONÒMICA

MOCIÓ PER L’IMPULS D’UN TANATORI PÚBIC I COMARCAL AL NORD DE LA CIUTAT DE GIRONA

Des d’Independents per Fornells, i tal i com ha fet Girona i altres municipis veïns, demanem un tanatori públic al nord de Girona que permeti tenir accés a un servei públic dels serveis funeraris en el seu conjunt. Totes les persones naixem i morim; i mentre que quan comencem la vida tenim serveis públics i de qualitat, quan la deixem hem de passar per l’embut i pagar unes quantitats de diners fora del sentit comú. Després de la pandèmia de la COVID-19 aquesta realitat de preus abusius en els serveis funeraris s’ha vist accentuada. La gestió de la mort i els serveis no pot ser tractat com una mercaderia.

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE TREBALL POST-COVID

Independents per Fornells va elaborar un Pla de Xoc després de la pandèmia de la COVID-19 amb diferents mesures per a fer front a aquesta situació i la crisi que vindrà. La primera proposta va ser la creació d’una comissió de treball amb diferents representats dels grups municipals i tècnics de les àrees i entitats socials i culturals que ho requereixin, per tal de gestionar col·lectivament el nostre futur socioeconòmic més immediat. Creiem que és essencial gestionar aquesta crisi de manera conjunta.

MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL I LA LLEI D’ESTABILTIAT PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA NOVA CIRISI SOCIAL I ECONÒMICA

La pandèmia provocada per la COVID-19 i el confinament decretat per l’estat d’emergència està comportant una autèntica crisi social i econòmica a milers de persones. Davant d’aqueta situació, Independents per Fornells demana la derogació de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària perquè creiem imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics. Derogant l’article 135 de la Constitució Espanyola i com a conseqüència la LRSAL, aconseguirem mobilitzar el romanent de tresoreria dels ajuntaments per a destinar-lo a mesures socials-actualment el romanent municipal només es pot destinar a inversió o liquidar deute- i superar la retallada competencial que va significar aquesta llei.