COMUNICAT sobre el POUM del nostre municipi

El procés participatiu fet per l’Ajuntament de Fornells el 2012 és la primera fase d’obligat compliment per la relització de qualsevol POUM. Aquest “procés participatiu” va consistir en una reunió informativa i un taller de treball conjunt on els participants OPINAVEN, no decidien.

Durant aquests 7 anys de tramitació, el POUM ha tingut canvis importants i no s’ha tornat a demanar l’opinió a la ciutadania. Per exemple, la zona de darrera l’església va passar a tenir 20.000m² urbanitzables el 2013, als 80.000m² actuals.

Des d’Independents Per Fornells creiem que la falta de transparència i de participació ciutadana dut a terme en el POUM és suficient per aturar-lo i fer un procés de participació ciutadana REAL, amb informació adient, clara i accessible a tothom perquè la gent DECIDEIXI i no només doni la seva opinió.